Панели с ПДЧ сърцевина
C3TTL - Леки Натоварвания
C4TTL - Средни Натоварвания
C4TTM - Средни+ Натоварвания
C4TTH - Тежки Натоварвания
Панели от калциев сулфат
P3TTL - Леки Натоварвания
P3TTM - Средни Натоварвания
P4TTM - Тежки Натоварвания
P4TTH - Тежки+ Натоварвания
Специализирани системи
Micro Система
Screw Fix Система
Нестандартни панели
Аксесоари
Финишни покрития
Мокетни плочи
Каучук и Винилm
Керамика и Гранит
Естествен паркет
UV Филм
Joint
Venture
Production
Еволюция в двойните подови системи

2009 Джойнт Павименти България, София 1408, ул.Нишава 105А, e-mail: info@dvoenpod.net, тел.: +359.2.48.30.478,  моб.: +359.899.99.66.72
С внимание към всеки детайл
Accessories
Всеки детайл в процеса на проектиране и изпълнение е от значение.

•  Вътрешни и външни рампи с антиплъзгащи настилки.
•  Сепариране на противопожарни зони в пространството под пода.
•  Алуминиеви носещи скари с различен размер, дебит и регулиране.
•  Вентилационни перфорирани панели с възможност за регулиране.
•  Отвори за различни кабелни инсталации.
•  Фабрична перфорация за всички видове подови кутии.
•  Повдигащи лапи - единични и двойни с различна товароносимост.
От базов панел без финишно покритие до специализирани проводими конструкции с височина над три метра. JVP предлага решение за всеки въпрос възникнал в процеса на проектиране или монтаж.
Двоен инсталационен под