Панели с ПДЧ сърцевина
C3TTL - Леки Натоварвания
C4TTL - Средни Натоварвания
C4TTM - Средни+ Натоварвания
C4TTH - Тежки Натоварвания
Панели от калциев сулфат
P3TTL - Леки Натоварвания
P3TTM - Средни Натоварвания
P4TTM - Тежки Натоварвания
P4TTH - Тежки+ Натоварвания
Специализирани системи
Micro Система
Screw Fix Система
Нестандартни панели
Аксесоари
Финишни покрития
Мокетни плочи
Каучук и Винил
Керамика и Гранит
Естествен паркет
UV Филм
Joint
Venture
Production
Еволюция в двойните подови системи

2009 Джойнт Павименти България, София 1408, ул.Нишава 105А, e-mail: info@dvoenpod.net, тел.: +359.2.48.30.478,  моб.: +359.899.99.66.72
Перфорирани и нестандартни размери двоен под
Въздушни скари, перфорирани панели с регулатори на въздушния поток, позволявайки пространството под двойния под да се използва за нуждите
на вентилацията и климатизацията. От изискванията на пректа до решенията
за всеки детайл чрез нашите продукти и световен опит ние знаем, че няма невъзможни отговори.

За решаване на проблеми по време на инсталацията и проектирането на различни отвори в конструкциите JVP произвежда при заявка панели с размери 60 x 120cm без да се нарушава стабилността и здравината на двойния под. Ползването на тези панели се налага при различни премоствания на големи отвори в конструкцията или за избягване на малки изрезки по периметъра на пода.
Двоен инсталационен под