Панели с ПДЧ сърцевина
C3TTL - Леки Натоварвания
C4TTL - Средни Натоварвания
C4TTM - Средни+ Натоварвания
C4TTH - Тежки Натоварвания
Панели от калциев сулфат
P3TTL - Леки Натоварвания
P3TTM - Средни Натоварвания
P4TTM - Тежки Натоварвания
P4TTH - Тежки+ Натоварвания
Специализирани системи
Micro Система
Screw Fix Система
Нестандартни панели
Аксесоари
Финишни покрития
Мокетни плочи
Каучук и Винил
Керамика и Гранит
Естествен паркет
UV Филм
Joint
Venture
Production
Еволюция в двойните подови системи

2009 Джойнт Павименти България, София 1408, ул.Нишава 105А, e-mail: info@dvoenpod.net, тел.: +359.2.48.30.478,  моб.: +359.899.99.66.72
Микро система
За площи и предизвикателства където обемът и височината са от основно значение, JVP създаде специална ситема наречена "Micro"
с горно регулиране, която позволява изграждането на ефективен
двоен под при винишна височина на системата от едва 40мм .

Микро системата е патент изцяло на JVP и намира изключително приложение при реконструкции на офиси, търговки площи и дори жилища, където мобилността и загубата на обем са от значение.

Функциите на системата като двоен под са изцяло запазени, като параметри на товароносимост, проводимост и изолация.
Двоен инсталационен под