Панели с ПДЧ сърцевина
C3TTL - Леки Натоварвания
C4TTL - Средни Натоварвания
C4TTM - Средни+ Натоварвания
C4TTH - Тежки Натоварвания
Панели от калциев сулфат
P3TTL - Леки Натоварвания
P3TTM - Средни Натоварвания
P4TTM - Тежки Натоварвания
P4TTH - Тежки+ Натоварвания
Специализирани системи
Micro Система
Screw Fix Система
Нестандартни панели
Аксесоари
Финишни покрития
Мокетни плочи
Каучук и Винил
Керамика и Гранит
Естествен паркет
UV Филм
Joint
Venture
Production
Еволюция в двойните подови системи

2009 Джойнт Павименти България, София 1408, ул.Нишава 105А, e-mail: info@dvoenpod.net, тел.: +359.2.48.30.478,  моб.: +359.899.99.66.72
Screw Fix (Фиксирани панели) System
Система за фискирани панели на двоен под е възможна само при метално капсулованите продукти и се използва при много от следните случаи:

•  В зони с изключително тежък трафик.
•  При свободно завършващи зони по периметъра на помещенията.
•  При завършване към окачена фасади и други фасадни елементи.
•  Като "кух под" за последващо полагане на керамика или гранит.
•  За увеличаване на товороносимия клас на всяка система.

Системата е приложима за всички JVP панели, и комбинира удобството
и мобилността на двоен под и стабилна платформа на кух под.

При използване на системата за фискиране се увеличава значително
товароносимостта на двойните подове
Двоен инсталационен под