Панели с ПДЧ сърцевина
C3TTL - Леки Натоварвания
C4TTL - Средни Натоварвания
C4TTM - Средни+ Натоварвания
C4TTH - Тежки Натоварвания
Панели от калциев сулфат
P3TTL - Леки Натоварвания
P3TTM - Средни Натоварвания
P4TTM - Тежки Натоварвания
P4TTH - Тежки+ Натоварвания
Специализирани системи
Micro Система
Screw Fix Система
Нестандартни панели
Аксесоари
Финишни покрития
Мокетни плочи
Каучук и Винил
Керамика и Гранит
Естествен паркет
UV Филм
Joint
Venture
Production
Еволюция в двойните подови системи

2009 Джойнт Павименти България, София 1408, ул.Нишава 105А, e-mail: info@dvoenpod.net, тел.: +359.2.48.30.478,  моб.: +359.899.99.66.72
UV филм - свобода на изображението
Двоен инсталационен под
Всяка графика, снимка, лого или дизайн може да бъде принтирана върху металната основа на JVP двоен под. Устойчивостта на износване е по-добра
от тази на стандартния HPL ламинат.

Чрез UV печата всеки под, без допълнителни настилки, подът може да се
превърне в каквото пожелаете за целите на рекламата, дизайна или
корпоративна идентичност.

Това е нова и революционна технология, пренесена чрез JPV системите за двоeн под в полза на безграничното въображение на дизайнерите и клиентите.